GREENEST PLANET

The GREENEST PLAN(E)T label is mainly loaded by the philosophy that Jan Mouws has developed and applied to his company. The plants are grown in the most natural way possible WITHOUT chemicals on the plants. They are therefore 100% free of pesticides.

Concrete maatregelen zijn de inzet van goede compost,biochar en jarenlang gebruik van compostthee. Dit laatste is een extract uit compost waarin veel microleven zit. Dit geeft leven in de grond en verstrerkt de planten. Ook het gebruik van mycorrhiza zorgt voor een natuurlijk versterkend effect. Mycorrhiza zijn bodemschimmels die in symbiose leven met de plant, waardoor de planten makkelijker water en voedingstoffen op kunnen nemen. Verder worden er verschillende soorten insecten ingezet. Speciaal hiervoor zijn voortplantings- en levensvoorzieningen op de boomkwekerij getroffen. Denk aan stukjes natuurlijke begroeiing her en der op de boomkwekerij voor overwintering en voortplanting van allerlei insecten. Water is de levensader in de boomkwekerij en dat krijgt veel aandacht. Door levend water te gebruiken zijn de planten vitaler. Al deze maatregelen geven ook een goede her groei bij de eindgebruiker.

The inner strength and vitality is the core of our plants.