Activador Cosmico

Wat er gebeurt op een akker waar grondbewerking met ijzeren werktuigen gedaan wordt, is het volgende: de kosmische krachten die heel hard nodig zijn in de grond, worden onderbroken. Dit heeft een onbalans in de grond tot gevolg. De kosmische activatorde informatie voorziening vanuit de kosmos is afgesneden. Deze informatie is nodig om de processen in de planten en de grond te sturen. Dit is niet goed zichtbaar, omdat de grond nog wat oude informatie bevat maar na verloop van jaren ebt ook dit weg. Dan blijft er een lege, dode grond over. Door dit instrument achter een werktuig te binden of er mee over een akker te lopen wordt de kosmische instraling weer hersteld. Ook kun je het instrument in de hand nemen en in gedachten over de akker lopen, dat is nog simpeler.

Het instrument bevat beuken- en eikenhout. Maar heel belangrijk is waar het hout vandaan komt. Verder kun je voor de grond nog goede compost gebruiken, die ook meehelpt de verbinding tussen aarde en kosmos te leggen.

27.50

Wij nemen spoedig contact met u op!