Bedrijfsinformatie

Ons bedrijf is 5 ha groot, waarvan 12.500 m² kassen, 2000 m2 schaduwhal,
1,5 ha containerveld en 1 ha vollegrond plantgoedkweek.

Het vermeerderen en opkweken  doen we bijna geheel  zelf.

Wij kweken sierheesters en klimplanten in pot gevarieerd van 1,3 liter tot 7,5 liter.

Onze hoofdteelten zijn: Agapanthus, Callicarpa, Ceratostigma, Corokia, Corylopsis, Cotinus, Ficus, Hydrangea, Mahonia, Viburnum, Vitis, Wisteria.
Het totale assortiment bestaat uit 65 verschillende planten.

Door de natuurlijke kweekwijze  is gestart met de introductie van de GREENEST PLAN(E)T. Nu kunnen consumenten bewust kiezen voor planten die op een  zo natuurlijk mogelijke wijze zijn groot gebracht. De keuze was er voorheen niet of nauwelijks. Het label wordt ingezet voor de afzet naar particulieren ( via tuincentra), hoveniersmarkt en het openbaar groen.

NL Greenlabel

De ‘NL’ in NL Greenlabel staat voor Nico en Lodewijk, de initiatiefnemers van NL Greenlabel die zich ten doel hebben gesteld om het gebruik van duurzame materialen en producten in de ruimste zin van het woord te bevorderen. De herkomst van materialen en producten speelt daarbij een belangrijke rol.

Groen geeft mensen meer rust en minder stress. Het voegt belevingswaarde toe aan ons leven. Daarom heeft groen de toekomst. NL Greenlabel heeft een duidelijke visie op de toekomst. Hierin staat het meetbaar maken van duurzaamheid en deze waarden communiceren naar de eindgebruiker door middel van een paspoort centraal. Scoort een plant hoog, dan verdient het een A-label.  Ons leven en de natuur moeten in evenwicht komen. De kwaliteit van het leven moet hand in hand gaan met duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.