GREENEST PLANET

Het label de GREENEST PLAN(E)T wordt vooral geladen door de filosofie die Jan Mouws heeft ontwikkeld en toegepast op zijn bedrijf. De planten worden op een zo natuurlijk mogelijke wijze gekweekt ZONDER chemische middelen op de planten. Ze zijn dus 100% vrij van pesticiden.

Concrete maatregelen zijn de inzet van goede compost,biochar en jarenlang gebruik van compostthee. Dit laatste is een extract uit compost waarin veel microleven zit. Dit geeft leven in de grond en verstrerkt de planten. Ook het gebruik van mycorrhiza zorgt voor een natuurlijk versterkend effect. Mycorrhiza zijn bodemschimmels die in symbiose leven met de plant, waardoor de planten makkelijker water en voedingstoffen op kunnen nemen. Verder worden er verschillende soorten insecten ingezet. Speciaal hiervoor zijn voortplantings- en levensvoorzieningen op de boomkwekerij getroffen. Denk aan stukjes natuurlijke begroeiing her en der op de boomkwekerij voor overwintering en voortplanting van allerlei insecten. Water is de levensader in de boomkwekerij en dat krijgt veel aandacht. Door levend water te gebruiken zijn de planten vitaler. Al deze maatregelen geven ook een goede her groei bij de eindgebruiker.

De innerlijke kracht en vitaliteit is de kern van onze planten.