Company Information

Our company is 5 ha, of which 12,500 m² are greenhouses, 2000 m2 shade hall,
1.5 ha container field and 1 ha open ground planting stock culture.

Het vermeerderen en opkweken  doen we bijna geheel  zelf.

Wij kweken sierheesters en klimplanten in pot gevarieerd van 1,3 liter tot 7,5 liter.

Onze hoofdteelten zijn: Agapanthus, Callicarpa, Ceratostigma, Corokia, Corylopsis, Cotinus, Ficus, Hydrangea, Mahonia, Viburnum, Vitis, Wisteria.
Het totale assortiment bestaat uit 65 verschillende planten.

By actively promoting the natural cultivation  is gestart met de introductie van de GREENEST PLAN(E)T. Nu kunnen consumenten bewust kiezen voor planten die op een  zo natuurlijk mogelijke wijze zijn groot gebracht. De keuze was er voorheen niet of nauwelijks. Het label wordt ingezet voor de afzet naar particulieren ( via tuincentra), hoveniersmarkt en het openbaar groen.

NL Greenlabel

The 'NL' in NL Greenlabel stands for Nico en Lodewijk, the initiators of NL Greenlabel who have set themselves the goal of promoting the use of sustainable materials and products in the broadest sense of the word. The origin of materials and products plays an important role in this.

Groen geeft mensen meer rust en minder stress. Het voegt belevingswaarde toe aan ons leven. Daarom heeft groen de toekomst. NL Greenlabel heeft een duidelijke visie op de toekomst. Hierin staat het meetbaar maken van duurzaamheid en deze waarden communiceren naar de eindgebruiker door middel van een paspoort centraal. Scoort een plant hoog, dan verdient het een A-label.  Ons leven en de natuur moeten in evenwicht komen. De kwaliteit van het leven moet hand in hand gaan met duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.