GREENEST PLANET

Das Label GREENEST PLAN(E)T wird hauptsächlich von der Philosophie getragen, die Jan Mouws entwickelt und auf sein Unternehmen angewendet hat. Die Pflanzen werden auf möglichst natürliche Weise OHNE Chemikalien an den Pflanzen angebaut. Sie sind daher zu 100 % frei von Pestiziden.

Concrete maatregelen zijn de inzet van goede compost,biochar en jarenlang gebruik van compostthee. Dit laatste is een extract uit compost waarin veel microleven zit. Dit geeft leven in de grond en verstrerkt de planten. Ook het gebruik van mycorrhiza zorgt voor een natuurlijk versterkend effect. Mycorrhiza zijn bodemschimmels die in symbiose leven met de plant, waardoor de planten makkelijker water en voedingstoffen op kunnen nemen. Verder worden er verschillende soorten insecten ingezet. Speciaal hiervoor zijn voortplantings- en levensvoorzieningen op de boomkwekerij getroffen. Denk aan stukjes natuurlijke begroeiing her en der op de boomkwekerij voor overwintering en voortplanting van allerlei insecten. Water is de levensader in de boomkwekerij en dat krijgt veel aandacht. Door levend water te gebruiken zijn de planten vitaler. Al deze maatregelen geven ook een goede her groei bij de eindgebruiker.

Die innere Kraft und Vitalität ist das Herzstück unserer Pflanzen.