Maria Labyrint

Het Maria labyrint is elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.
Ook op zaterdag, zondag en alle feestdagen.

Het labyrint heeft een werking in de diepte van uw wezenlijke zelf, in wat en wie u werkelijk bent. Deze werking zal zich op termijn uiten in anders denken, weer dingen voelen en aanvoelen, weer op uw natuurlijke manier in het leven staan.

Dit klinkt alsof u geheel verandert, maar de manier waarop het gebeurt is heel natuurlijk, geleidelijk en geheel in overeenstemming met uw omgeving. Deze pagina toont u wat voor effect de energie van dit labyrint op u heeft, maar ook op uw omgeving.

Deze omgeving is ook belangrijk, om reden dat hierdoor dingen aan u duidelijk gemaakt worden. Bijvoorbeel; als u uit uw omgeving een signaal krijgt van b.v. boosheid, dan zit dat in beginsel ook in uzelf.

The labyrinth has been a creation in progress throughout many centuries. In the past a labyrinth was laid, aiming at walking or crawling a path in order to gain inner purity and to be able to cope with the future period of time. This course of action was pursued regularly, which resulted in an continually increasing energy level. The energy level gained this way, was used to create new things which were introduced into the world. Now this labyrinth has appeared on our earth, which has a partial renewal inside. Renewal in the sense of understanding of time. Time management, which people can use. Also consciousness of the path of people themselves is illuminated here. The result is that your life will be aiming more at the things your are coming to learn and do here. You will meet people who can help here. To put it short, your life will gradually change. This change will also be noticed by people surrounding. In this way you will be able to show your insights.

The Marian labyrinth was created after visiting Chartres Cathedral. This is a cathedral from about 1100 AD. where in the back is a labyrinth that is walked a lot. This labyrinth and the Mary labyrinth together, generate an energy that is very strong. This happens in a physical way that we cannot yet understand. This energy is very powerful, but adapted to the people who walk the labyrinth, so that they can always continue to function.

The Maria labyrinth has extra dimensions and has evolved over time. This is a process of human progress through time. A process of becoming independent, of responsibility and of expanding consciousness. By walking the labyrinth, you walk your own life path, for everyone that is his own path, while the material is the same labyrinth. This is possible through the connection with the earthly and supreme energy. This walk is good for everyone. One can thereby gain insights into the question of why one is here on earth. This is good to become aware of your thinking, feeling and acting in the world. This labyrinth has been drawn by Jan Mouws and Louis Mouws has laid the equipment. Louis Mouws is responsible for the physical management and Jan Mouws for the energetic management. This is important because management keeps the energy clean so that progress and development can continue.

Het labyrint heeft zich na zijn creatie door de tijden heen ontwikkeld. Een labyrint legde men vroeger aan met als doel het lopen of kruipen van dit pad om zo de innerlijke reinheid te krijgen om de komende tijdsperiode weer goed aan te kunnen. Dit proces deed men geregeld zodat het energieniveau steeds hoger werd. Deze kracht gebruikte men dan weer om nieuwe dingen te creëren en in de wereld te zetten. Nu is hier op aarde dit labyrint verschenen dat een stuk vernieuwing in zich heeft. Vernieuwing in de zin van tijdsbesef en tijdsmanagement dat de mensen kunnen gebruiken. Ook het bewustzijn van het pad van de mens zelf, licht hier op. Dit heeft als resultaat dat je leven zich wat meer richt naar wat je hier komt leren en doen. Je zult de mensen ontmoeten die je hierin kunnen helpen, kortom je leven zal langzaam veranderen. Die verandering zal ook de omgeving opvallen en zo kun je uitdragen wat je inzichten zijn.

The intention

De intentie vanuit het labyrint is puur, krachtig en geheel in overeenstemming met de weg die u te gaan heeft. Uw weg in het leven, in omgang met andere mensen, in de maatschappij, in het geheel. De intentie die iemand ergens inlegt, bepaalt de richting van de energiestroom waarmee iets in de wereld wordt gezet. Deze energiestroom bepaalt het uiteindelijke resultaat en van daaruit kun je weer verder. Dit proces is oneindig. Het is bepalend voor de richting waarin de mensheid gaat en de snelheid waarmee veranderingen zich aandienen. Dit proces is momenteel in een grotere stroomversnelling geraakt door de tijdspiraal die een omwenteling maakte in 2012. Deze omwenteling is al bezig en de mensheid bepaalt zelf of dit in liefde of in hardheid verloopt. Als deze ontwikkeling door liefde gedragen wordt zal het zacht en soepel gaan, in harmonie gedragen door de natuur en de elementaire wezens. Deze wezens zijn werkzaam op onze akkers, onze bossen, onze natuurterreinen, zonder enige vorm van eigen voordeel.

Enclosing or protecting yourself or something else, has an effect on the flow of energy. Enclosure blocks the universal energy and creates an overdose in energy of patterns and habits that in the course of years may have established themselves and got stuck. This energy blocks the functioning of your innermost essence. This sometimes expresses itself in patterns and habits that gradually take over and influence and determine more and more your doings.